domingo, 9 de febrero de 2020

Pavol Breslik - Janáček: The Diary of One Who Disappeared


Janáček: The Diary of One Who Disappeared
Pavol Breslik - tenor
Robert Pechanec - piano
Ofeo, 2020

Tracklist:

The Diary of One Who Disappeared, JW V/12
1. No. 1, Potkal jsem mladou cigánku
2. No. 2, Ta černá cigánka
3. No. 3, Svatojánské mušky
4. No. 4, Už mladé vlaštůvky
5. No. 5, Těžko sa mi oře 5
6. No. 6, Hajsi, vy siví volci
7. No. 7, Ztratil isem kolíček
8. No. 8, Nehled’te, volečci, tesklivo k úvratím 
9. No. 9, Vítaj, Janíčku
10. No. 10, Bože, dálný, nesmrtelný
11. No. 11, Táhne vůňa k lesu
12. No. 12, Tmavá olšinka, chladná studánka
13. No. 13, Intermezzo erotico
14. No. 14, Slnéčko sa zdvihá 
15. No. 15, Moji siví volci
16. No. 16, Co jsem to udělal?
17. No. 17, Co komu súzeno
18. No. 18, Nedbám já včil o nic
19. No. 19, Letí straka letí
20. No. 20, Mám já panenku
21. No. 21, Můj drahý tatíčku
22. No. 22, Sbohem, rodný kraju
6 Folk Songs Sung by Gabel Eva, JW V/9 (Leoš Janáček) 
23. No. 1, Něumrem ja na zemi
24. No. 2, Šiel som cez mesto
25. No. 3, Štyri kosy
26. No. 4, Na Slatinských lúkach
27. No. 5, Široko ďaleko
28. No. 6, Už tebe, Anička
Detva Songs, JW V/11 (Robber’s Ballads) (Leoš Janáček) 
29. No. 1, Ej nebudu ja dobrý
30. No. 2, Ej sedeu sem ja sedeu
31. No. 3, Ej šetko ľudia vravia
32. No. 4, Pod javorkom, pod zeleným 
33. No. 5, Ide Kračuň, ide
34. No. 6, Byľa jedna sirá vdova
35. No. 7, Na horách, na doľách
36. No. 8, Šla milá na zdávání

Enlace en comentarios

1 comentario: